”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Dokumenthantering

Ovum Evaluates: Document Management

EnglishEnglish


U
tvärderingsrapporten, Ovum Evaluates: Document Management, från augusti 1998. Rapporten består av tre delar som levereras var och en för sig. Septemberdelen innehåller utvärdering av Documentum, PC Docs och Formats, oktoberdelen Eastman, Lotus och Open Text, och i slutet av året levereras den sista delen som innehåller resten av utvärderingen. Rapporten kan fås i pappersformat eller cd+pappersformat. Den innehåller detaljerade utvärderingar för:

Documentum
Eastman Software
FileNet
Information Dimensions
IntraNet Solutions
Lotus/IBM
Open Text
PC DOCS
Siemens Nixdorf

Tänker Ni investera i dokumenthantering kommer denna rapport att vara en god hjälp. Ni slipper göra en marknadsinventering. Ni får hjälp med specifikation av detaljkrav och Ni kan redan nu få bedömningar och jämförelser av systemen.

För mer detaljerad beskrivning se den engelska sidan.


Närbesläktad utvärderingERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Länk till evalu8IT. Mer än 650 utvärderingar av programvara, hårdvara och leverantörer

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 08-446 07 71 - KontaktAtaio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika


Ändrad senast 1999-08-29