Affärssystem:
Listning
Omdömen
Svenska English

RemoteX Applications


Leverantör
RemoteX
http://www.remotex.se
Tel:   08-525 060 00

Postadress
RemoteX Technologies AB
Hammarbyfabriksväg 29
120 33 Stockholm
Kontaktperson
Namn: Stefan Multing
Tel: 08-525 060 00Målgrupp
Storlek på företag Små
Medel
Leverantörens beskrivning av systemet
Mobilt verksamhetssystem för ärenden och digitala arbetsorder
RemoteX utvecklar ett mobilt standardsystem och tjänster som på ett kostnadseffektivt sätt och med stor skalbarhet underlättar för den personalintensiva serviceindustrin att minska administration och miljöpåverkan, förkorta ledtider och styra fältverksamheten med lönsamhetsfokus och hög kundservice. Lösningen bygger på mobila arbetsorder istället för papper och ger ditt företag fullt stöd för att hantera alla delar i arbetsorderprocessen, både på fältet och på kontoret.
- Flera branschversioner med omfattande anpassningsmöjligheter
- Koppla till ditt ekonomi- eller affärssystem
- Arbeta on- eller offline oavsett hårdvara: handdator, PC, tablet PC mfl
- Abonnera på en nyckelfärdig lösning via internet
- Hög prestanda och djup funktionalitet
- Vi har färdiga standardkopplingar till de vanligaste affärssystemen på marknaden. Exempelvis; Visma SCPS, Pyramid, Agresso, IFS, Visma Compact, Raindance, Vitec Nova mfl.
Omsättning 0-100 MKR
100-400 MKR
Bransch
 • DK Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning
 • DL Tillverkning av el- och optikprodukter
 • DN Övrig tillverkning
 • E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
 • F Byggverksamhet
 • K Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster
 • L Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
 • O Andra samhälleliga och personliga tjänster
 • Eftermarknadsservice/Fältservice
Referenser
 • YIT
 • Bravida TSM
 • Vasakronan
 • Emil Lundgren
 • Pegab Portar
 • Driftia
 • Betongborrarn
 • Mfl.Omdöme
Användaromdöme DPU:s omdöme (Bostonmatrisen)
 4,0 - Totalomdöme
 4,3 - Funktionalitet
 3,8 - Prisvärdhet
 3,5 - Användarvänlighet
 4,3 - Leverantörstilltro
4,0 av 5
(4 omdömen)
Ge omdöme
Detta system är ej bedömt i Bostomnatrisen.Funktioneryes =  finns
Grundläggande
 Anläggningsregister  Kundreskontra  Marknads- och säljstöd
 Beslutsstöd  Lageradministration  Projektadministration
 Budgetering  Leverantörsreskontra  Rapportgenerator
 Fakturering  Likviditetsplanering  Redovisning
 Inköpssystem  Logistik   
 
Övriga
 Abonnemangs- fakturering yesIntegrerat mail yesResultatuppföljning
 Administration för handel  Intranet yesResursplanering
 Butik yesInventariesystem – anläggningsregister yesSchemaläggning
yesCRM  Kalender yesServiceadministration
 Diarieföring  Kassalösningar yesServiceavtal
yesE-handel  Kommunal/regional planering yesServiceorder
 EIS - Ledningsinformationssystem - BI  Koncernredovisning  Skatteprogram
 Exportadministration  Konferenssystem  Statistik
yesFastighets- administration yesLagerplatser yesTidsinrapportering
 Finansiell planering  Lånereskontra yesTidsplanering
 Flerlager  Lön yesTidsrapportering
 Giroutbetalning  Medlems- och prenumerations- administration  Transportsystem
yesGruppmail yesMobila tjänster yesUnderhållsadministration
yesHelp Desk  MPS (Material- och produktionsstyrning) yesUppdrags- rapportering
yesHistorik  OLF (Order Lager Fakturering) yesUthyrning
 Hotell- och restaurangdatasystem  Personal- administration yesValutahantering
 Hyresdebitering yesProjektplanering  Verkstads- rapportering
 Importorder  Projekttids- redovisning yesWebbtjänster
 Inkassosystem  Reseräkningssystem yesWorkflow - ärendehanteringOperativsystem & Gränssnittyes =  finns
 Server  Klient
yes Windows yes Windows
  Mac   Mac
  Unix   Webb
  Linux   WAP
  IBM Mainframe  
  IBM Mini yes Annat: Windows Mobile
  Novell  Integreringyes =  finns
yesBizTalk  DICOM  OBI
 Corba yesEDI yesWeb-servicesÖvrig teknikyes =  finns
yes.NET  Java  MySQL  SyBase
 API  MS Access  ODBC  Visual Basic
 C++ yesMS SQL Server  Oracle DB  VisualFox Pro
Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Länk till evalu8IT. Mer än 650 utvärderingar av programvara, hårdvara och leverantörer

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 08-446 07 71 - Kontakt