”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


EnglishEnglish FranceFrance

Index

Utvärdering av datasystem

Länkar till andra översikter och utvärderingar av programvaror

  • Programguiden, översikt, bedömningar och demoversioner av programvara för småföretag. Redaktör är Stig Adamsson.
  • CRMNYTT.com, utvärdering av CRM programvara
  • evalu8IT.com länkar till alla världens utvärderingsrapporter

Marknadsanalyser och utvärdering av IT

Marknadsanalyser Telecom

Länkar till andra analysfirmor

Diverse länkar


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Länk till evalu8IT. Mer än 650 utvärderingar av programvara, hårdvara och leverantörer

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 08-446 07 71 - Kontakt
Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Ändrad senast fredag 27 april 2012


Nyckelord.
Data Research DPU, utvärdera, utvärdering, val, välja upphandling upphandla,
programvara, hårdvara, dator, IT, Information Technology, ekonomisystem, säljstödssystem, marknadsbearbetning, administrativa system, workflow, 4GL, RAD, DSDM, CASE, relationsdatabas, GUI, Help Desk, data warehouse, ledningsstöd, software, hardware, sales support & automation, databas, MPS, ERP, configuration management, EIS Executive Management System, CAST - computer aided software testing, evaluering, økonomisystemer, økonomisystem, affärssystem, ERP, salgstøtte, SFA, OLAP, Robin Bloor, ButlerBloor, Bjarte Frøyland, Tage Fridolfsson, Ann-Kristine Moen-Rustad, Ovum, Dennis Keeling, Sören Janstål, Soren Janstal.