”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Bloor Research Group:

Web Based and Client Side

Development Tools:

an Evaluation & Comparison

See order form for price!

English

Utvärderingsrapporten, Web Based and Client Side Development Tools: an Evaluation & Comparison, från juli 1997, är på över 200 sidor med engelsk text. Den beskriver och jämför 17 verktyg:

Products Vendors
Allegris Workshop INTERSOLV
Centura Centura Corporation
Designer/200, Developer/2000 & Power Objects Oracle
Developer Studio Microsoft
Elements Environment Neuron Data
Galaxy / Vibe Visix Software
Java WorkShop / Java Plan SunSoft
Magic Magic Software Corporation
NATURAL LightStorm Software AG
Obsydian Synon Europe
OMNIS Studio OMNIS Software
OPAL Computer Associates
Open Insight Revelation Software
Performer Sterling Software
PowerJ PowerSoft / Sybase
Progress 8 Progress Software
VisualAge for Java IBM

För ytterligare information se den engelska sidan!


Närbesläktade rapporter:ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Länk till evalu8IT. Mer än 650 utvärderingar av programvara, hårdvara och leverantörer

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 08-446 07 71 - KontaktAtaio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Ändrad senast tisdag 7 maj 2002