”SoftOne”
<Space 2 for>

sponsor/e

NCG

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail to Sören Janstål

Sören Janstål
Sören Janstål
Data Research DPU
Data Research DPU ab
Data Research DPU for Evaluation of Information Technology

Sören Janstål
Sören Janstål

Back to meny

Tillbaka till meny

ERP market, just this minute

Look how the users rate their systems!

Give your rating of any system and get a market analyse report free of charge!

Give your rating of any IT vendor and get a market analyse report free of charge!

Link to evalu8IT. More than 650 evaluations concerning computer software, hardware and vendors

Data Research DPU
for Evaluation of Information Technology and Computing


[ Order | More info | Suggest new evaluations ]
[ Consulting | Price List | Mailing List ]
[ Contact ]

Back to Data Research DPU top page.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Tel +46 8-446 07 71 - Fax +46 73 5277 60 83 Contact


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Länk till evalu8IT. Mer än 650 utvärderingar av programvara, hårdvara och leverantörer

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 08-446 07 71 - KontaktAtaio

Space 5 for sponsor/es


Space 7 for sponsor/es


Metodika

Keywords: evaluate, user, rating, bedömning, leverantör, vendor, Systems, Union, Sun