”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

Konfigurera eller anpassa affärssystem

- o -

Kaos i koden, dvs svårunderhållen spagettikod, inträffar tidigare i "anpassningarna" än i affärssystemleverantörens programpaket. Affärssystem för SaaS och och molnet är föregångare att undvika detta genom att man fokuserar på "konfigurering" i stället. Detta genom att man inte tillåter mer än en koduppsättning. Alla kunder använder samma.

Jag har hela tiden haft uppfattningen att SaaS och molnsystem är på väg mot "commodities" och affärssystem därför skulle kunna bytas ofta. SaaS skulle kunna stå för "Slit Avstå Abortera &  Släng". Men det paradoxala är att SaaS system, utan "spagettikod", därför kan få längre livslängd än traditionella system. Läs vidare på Formtek Blog.

Sir N

Sören Janstål

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Fjärde generationens affärssystem kommer nu - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside