”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside:

IT chefer, ta chansen!

- o -

Företagens system flyttar ut till molnen. Idag överväger en mindre andel av företagen molnlösningar för sina affärssystem. Enligt min erfarenhet finns molnsystem med på företagens kortlistan:

Företag       Andel molnsystem
Små            15-20%
Mellanstora   5-10%
Stora            1-2%

Ovan kommer dock starkt att öka under de närmaste kommande åren. Affärssystem i molnet har funnits i 10-15 år. Utbudet har varit litet. IT-cheferna har ofta varit skeptiska till säkerheten i molnsystemen. I början med all rätt.

Marknadsutbudet för molnsystem ökar nu snabbt. Säkerheten har blivit betydligt bättre.

Företagens förändrar sina köpbeteendet radikalt. IT och ekonomichefen har länge haft huvudansvaret för anskaffning av affärssystem. Affärsområdesansvariga tar mer och mer över den rollen.

IT-chefen stretar fortfarande emot, med argument att de inte har resurser att stödja alla nya plattformar, svårigheter att anpassa och att integrera. IT-chefen fortätter att vara  skeptisk till datasäkerheten.  Insynen till molnleverantörernas säkerhetslösningar är dålig och ibland t.o.m hemlig.

Affärssystemen kommer att flytta ut till molnet oavsett var IT-chefen tycker. Affärsområdena kommer att bli attraherade av den ökade affärsnytta till lägre kostnad. Företagen når bättre sina kunderna genom molnet.

Varför inte ta tjuren vid hornen. Om alla affärsområdesansvariga flyttar sina nya system till molnet, kommer ett ett gigantiskt behov att uppstå i att integrera företagens utspridda system. I molnen och lokalt. Bästa kompetensen att integrera är IT-avdelningen. Bättre än utomstående konsulter inom integration. Bromsa inte. Snabba på utflyttningen till molnen i stället. Definiera om IT-avdelningens roll! IT-chefen, ta chansen, medan du har möjlighet till det. Om du väntar, kanske det är för sent och du blir outsourcad.

Du kan t.o.m gå upp i värdekedjan om du reagerar nu.

Se även ”10 hårda sanningar IT chefen måste acceptera

Sir N

Sören Janstål

Follow sorenjanstal on Twitter

Fler Sir N inside.

Kommentera gärna detta inlägg

Mer om affärssystem och blogginlägg av Sören Janstål på ComputerSwedens websida.

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 1-2 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som MBC Education Center, Philpson Biz, Silber och Data Research DPU ger.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - ERP - Sören Janstål - Sir N, inside