<Plats nr 1 för sponsor >

Ledig (s)

Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


Sir N inside

 1. Allt fler stora globala koncerner väljer flerskiktad affärssystemstrategier
 2. Katastrofberedskap i molnet - Don´t worry, be cloudy…..
 3. Vi slutar att asfaltera kostigar
 4. Är affärssystemet ett hinder vid företagsförvärv?
 5. Redan 2016 kommer dagens affärssystem att kallas ”gamla affärssystem” enligt Gartner
 6. "Dagens affärssystem är döende" på Youtube
 7. Din största konkurrent är Google
 8. Är ditt IT-system förberett för ägarbyte av företaget?
 9. Har ert företag råd att avstå från molnet?
 10. CRM Social i fjärde generationens affärssystem
 11. Vinn kalendertid genom att flytta affärssystemet till molnet
 12. IT-chefer, ta chansen!
 13. Bostonmatrisen för affärssystem
 14. IT chefer! Abdikera eller ta ledning!
 15. Ska CIO's och CFO's abdikera?
 16. Konfigurera eller anpassa
 17. 4:e generationens affärssystem kommer nu
 18. 600 mkr för det nya affärssystemet
 19. Molnekonomi
 20. Affärssystem mognar aldrig
 21. Vanliga misstag kring införande av affärssystem
 22. Hälften av hälften
 23. Affärssystemen dör
 24. Satsar Microsoft endast på Dynamics AX?
 25. Spelprogram ersätter affärssystem
 26. Openbravo ERP är bästa affärssystem med öppen källkod
 27. 10 hårda sanningar IT chefen måste acceptera
 28. Aging ERP: When Old ERP is Too Old
 29. Kistas kontor flyttar upp till molnen
 30. Populära Retweets om affärssystem
 31. Affärssystem i ättestupa?
 32. Populära Retweets om affärssystem
 33. Visste du detta om SAP?
 34. Skräddarsytt är dött, länge leve skräddarsytt!
 35. Lawson (Intentia) är till salu
 36. Appar till affärssystem (5) - Goda exempel
 37. Appar till affärssystem (4) - Microsoft missar första tåget?
 38. Appar till affärssystem (3) - Komponentisering
 39. Appar till affärssystem (2)
 40. Appar till affärssystem
 41. Oracle igen!
 42. Affärssystemet löser allt
 43. Affärssystem och skumraskaffärer
 44. Kan man undgå konkurs vid uppskrivning av affärssystem?
 45. Ultimata SaaS (5)
 46. Mer eller mindre SaaS (4)
 47. Mer eller mindre SaaS (3)
 48. Mer eller mindre SaaS (2)
 49. Mer eller mindre SaaS (1)
 50. Mer eller mindre SaaS (0)
 51. Kundanpassningar är lättare i molnet
 52. Microsoft Dynamics, Infor och Epicor ger snabbast återbetalning
 53. Kan man integrera affärssystem i molnet?
 54. Inget har hänt affärssystem på 20 år
 55. Tillväxt för affärssystem är egentligen minskning
 56. Vitec's bästa vän är kunden
 57. Affärssystem är ute menar datacheferna
 58. Stig Arne Mattssons trappa revolutionerar införande av affärssystem
 59. Det finns moln även över Indien
 60. Skäl för affärssystem i molnet (forts III)
 61. Skäl för affärssystem i molnet (forts II)
 62. Skäl för affärssystem i molnet (fortsättning)
 63. Skäl för affärssystem i molnet
 64. Mobiltelefoner är redo för affärssystem, men är affärssystemen redo för mobiltelefoner?
 65. IBS är handelsstoppad
 66. Mitt nyårslöfte för 2010 – att fortsätta kämpa för nya prismodeller
 67. Wild cards igen
 68. Ge ett Wild Card till molnet
 69. Förekommer moln inomhus?
 70. Får ett affärssystem kosta 2,3 miljarder?
 71. Farväl alla bakåtriktade Balanced Score Cards
 72. Äntligen en ny prismodell
 73. Molnet påskyndar e-fakturaanvändning
 74. Ometikettering till molnet är svårt
 75. Affärsidé söker entreprenör
 76. Ut ur molnet. In i dimman
 77. Affärssystem i molnet är lämpligt för storföretag
 78. Rör inte ditt ekonomisystem
 79. Goliat är förklädd till David
 80. Var hittar jag Connector Software AB
 81. Misslyckade affärssystemprojekt
 82. En djävulsk plan
 83. Oracle Fusion Middleware – en ofantlig satsning
 84. Mästerligt Monitor
 85. iScala s återkomst – tre gånger höjde jag på ögonbrynen
 86. 7 små ERPojkar
 87. 8 små ERPojkar
 88. 9 små ERPojkar
 89. 10 små ERPojkar
 90. Marbodal gjorde tvärtom
 91. Kunderna gynnas när försäljningen stannar av
 92. Affärssystem är på tok för dyra
 93. 2009 blir ett skitår
 94. Affärssystemleverantörer bör akta sig för kunden!
 95. Sir N's comments - Dags för ”best of breed”?
 96. Du kan få betalt om du byter affärssystem
 97. En helt ny marknad ligger där och väntar på entreprenörer.
 98. Ska E-fakturor vara så svårt?
 99. Vad ska vi göra för att återta vår stormaktsposition för affärssystem?
 100. Varför är vi inte längre en stormakt på affärssystem?
 101. Vi är bättre på affärssystem än bilar 
 102. Hur ser affärssystemmarknaden ut nu? (video 1,37 minuter)
 103. Hur ser affärssystemmarknaden ut i framtiden och vilket företag gör störst framgång i ta marknadsandelar? (video 2,39 minuter)
 104. Vart i landet kommer det finnas störst behov av affärsystem i framtiden? Vilka leverantörer konkurerar med varandra mest? (video 2,28 minuter)
 105. Finns det andra sätt för ett företag att få ut sitt affärssystem? (del 1) (video 2,05 minuter)
 106. Finns det andra sätt för ett företag att få ut sitt affärssystem? (del 2) (video 1,23 minuter)
 107. Microsoft köper Yahoo

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 2-3 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Länk till evalu8IT. Mer än 650 utvärderingar av programvara, hårdvara och leverantörer

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 08-446 07 71 - KontaktAtaio

HansaWorld

Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - Sören Janstål - Sir N