<Plats nr 2 för sponsor >

Ledig (s)

NCG

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål

Sören Janstål
Sören Janstål
Data Research DPU
Data Research DPU ab
Data Research för Data Produkt Utvärdering

Follow sorenjanstal on Twitter

Sören Janstål
Sören Janstål

Sir N inside

Sören Janstål

 1. Katastrofberedskap i molnet - Don´t worry, be cloudy…..
 2. Vi slutar att asfaltera kostigar
 3. Är affärssystemet ett hinder vid företagsförvärv?
 4. Redan 2016 kommer dagens affärssystem att kallas ”gamla affärssystem” enligt Gartner
 5. "Dagens affärssystem är döende" på Youtube
 6. Din största konkurrent är Google
 7. Är ditt IT-system förberett för ägarbyte av företaget?
 8. Har ert företag råd att avstå från molnet?
 9. CRM Social i fjärde generationens affärssystem
 10. Vinn kalendertid genom att flytta affärssystemet till molnet
 11. IT-chefer, ta chansen!
 12. Bostonmatrisen för affärssystem
 13. IT chefer! Abdikera eller ta ledning!
 14. Ska CIO's och CFO's abdikera?
 15. Konfigurera eller anpassa
 16. 4:e generationens affärssystem kommer nu
 17. 600 mkr för det nya affärssystemet
 18. Molnekonomi
 19. Affärssystem mognar aldrig
 20. Vanliga misstag kring införande av affärssystem
 21. Hälften av hälften
 22. Affärssystemen dör
 23. Satsar Microsoft endast på Dynamics AX?
 24. Spelprogram ersätter affärssystem
 25. Openbravo ERP är bästa affärssystem med öppen källkod
 26. 10 hårda sanningar IT chefen måste acceptera
 27. Aging ERP: When Old ERP is Too Old
 28. Kistas kontor flyttar upp till molnen
 29. Populära Retweets om affärssystem
 30. Affärssystem i ättestupa?
 31. Populära Retweets om affärssystem
 32. Visste du detta om SAP?
 33. Skräddarsytt är dött, länge leve skräddarsytt!
 34. Lawson (Intentia) är till salu
 35. Appar till affärssystem (5) - Goda exempel
 36. Appar till affärssystem (4) - Microsoft missar första tåget?
 37. Appar till affärssystem (3) - Komponentisering
 38. Appar till affärssystem (2)
 39. Appar till affärssystem
 40. Oracle igen!
 41. Affärssystemet löser allt
 42. Affärssystem och skumraskaffärer
 43. Kan man undgå konkurs vid uppskrivning av affärssystem?
 44. Ultimata SaaS (5)
 45. Mer eller mindre SaaS (4)
 46. Mer eller mindre SaaS (3)
 47. Mer eller mindre SaaS (2)
 48. Mer eller mindre SaaS (1)
 49. Mer eller mindre SaaS (0)
 50. Kundanpassningar är lättare i molnet
 51. Microsoft Dynamics, Infor och Epicor ger snabbast återbetalning
 52. Kan man integrera affärssystem i molnet?
 53. Inget har hänt affärssystem på 20 år
 54. Tillväxt för affärssystem är egentligen minskning
 55. Vitec's bästa vän är kunden
 56. Affärssystem är ute menar datacheferna
 57. Stig Arne Mattssons trappa revolutionerar införande av affärssystem
 58. Det finns moln även över Indien
 59. Skäl för affärssystem i molnet (forts III)
 60. Skäl för affärssystem i molnet (forts II)
 61. Skäl för affärssystem i molnet (fortsättning)
 62. Skäl för affärssystem i molnet
 63. Mobiltelefoner är redo för affärssystem, men är affärssystemen redo för mobiltelefoner?
 64. IBS är handelsstoppad
 65. Mitt nyårslöfte för 2010 – att fortsätta kämpa för nya prismodeller
 66. Wild cards igen
 67. Ge ett Wild Card till molnet
 68. Förekommer moln inomhus?
 69. Får ett affärssystem kosta 2,3 miljarder?
 70. Farväl alla bakåtriktade Balanced Score Cards
 71. Äntligen en ny prismodell
 72. Molnet påskyndar e-fakturaanvändning
 73. Ometikettering till molnet är svårt
 74. Affärsidé söker entreprenör
 75. Ut ur molnet. In i dimman
 76. Affärssystem i molnet är lämpligt för storföretag
 77. Rör inte ditt ekonomisystem
 78. Goliat är förklädd till David
 79. Var hittar jag Connector Software AB
 80. Misslyckade affärssystemprojekt
 81. En djävulsk plan
 82. Oracle Fusion Middleware – en ofantlig satsning
 83. Mästerligt Monitor
 84. iScala s återkomst – tre gånger höjde jag på ögonbrynen
 85. 7 små ERPojkar
 86. 8 små ERPojkar
 87. 9 små ERPojkar
 88. 10 små ERPojkar
 89. Marbodal gjorde tvärtom
 90. Kunderna gynnas när försäljningen stannar av
 91. Affärssystem är på tok för dyra
 92. 2009 blir ett skitår
 93. Affärssystemleverantörer bör akta sig för kunden!
 94. Sir N's comments - Dags för ”best of breed”?
 95. Du kan få betalt om du byter affärssystem
 96. En helt ny marknad ligger där och väntar på entreprenörer.
 97. Ska E-fakturor vara så svårt?
 98. Vad ska vi göra för att återta vår stormaktsposition för affärssystem?
 99. Varför är vi inte längre en stormakt på affärssystem?
 100. Vi är bättre på affärssystem än bilar 
 101. Hur ser affärssystemmarknaden ut nu? (video 1,37 minuter)
 102. Hur ser affärssystemmarknaden ut i framtiden och vilket företag gör störst framgång i ta marknadsandelar? (video 2,39 minuter)
 103. Vart i landet kommer det finnas störst behov av affärsystem i framtiden? Vilka leverantörer konkurerar med varandra mest? (video 2,28 minuter)
 104. Finns det andra sätt för ett företag att få ut sitt affärssystem? (del 1) (video 2,05 minuter)
 105. Finns det andra sätt för ett företag att få ut sitt affärssystem? (del 2) (video 1,23 minuter)
 106. Microsoft köper Yahoo

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 2-3 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Länk till evalu8IT. Mer än 650 utvärderingar av programvara, hårdvara och leverantörer

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 08-446 07 71 - KontaktAtaio

HansaWorld

Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - Sören Janstål - Sir N