<Plats nr 2 för sponsor >

Ledig (s)

NCG

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)8 446 07 71
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål

Sören Janstål
Sören Janstål
Data Research DPU
Data Research DPU ab
Data Research för Data Produkt Utvärdering

Follow sorenjanstal on Twitter

Sören Janstål
Sören Janstål

Sir N inside

Sören Janstål

 1. Är affärssystemet ett hinder vid företagsförvärv?
 2. Redan 2016 kommer dagens affärssystem att kallas ”gamla affärssystem” enligt Gartner
 3. "Dagens affärssystem är döende" på Youtube
 4. Din största konkurrent är Google
 5. Är ditt IT-system förberett för ägarbyte av företaget?
 6. Har ert företag råd att avstå från molnet?
 7. CRM Social i fjärde generationens affärssystem
 8. Vinn kalendertid genom att flytta affärssystemet till molnet
 9. IT-chefer, ta chansen!
 10. Bostonmatrisen för affärssystem
 11. IT chefer! Abdikera eller ta ledning!
 12. Ska CIO's och CFO's abdikera?
 13. Konfigurera eller anpassa
 14. 4:e generationens affärssystem kommer nu
 15. 600 mkr för det nya affärssystemet
 16. Molnekonomi
 17. Affärssystem mognar aldrig
 18. Vanliga misstag kring införande av affärssystem
 19. Hälften av hälften
 20. Affärssystemen dör
 21. Satsar Microsoft endast på Dynamics AX?
 22. Spelprogram ersätter affärssystem
 23. Openbravo ERP är bästa affärssystem med öppen källkod
 24. 10 hårda sanningar IT chefen måste acceptera
 25. Aging ERP: When Old ERP is Too Old
 26. Kistas kontor flyttar upp till molnen
 27. Populära Retweets om affärssystem
 28. Affärssystem i ättestupa?
 29. Populära Retweets om affärssystem
 30. Visste du detta om SAP?
 31. Skräddarsytt är dött, länge leve skräddarsytt!
 32. Lawson (Intentia) är till salu
 33. Appar till affärssystem (5) - Goda exempel
 34. Appar till affärssystem (4) - Microsoft missar första tåget?
 35. Appar till affärssystem (3) - Komponentisering
 36. Appar till affärssystem (2)
 37. Appar till affärssystem
 38. Oracle igen!
 39. Affärssystemet löser allt
 40. Affärssystem och skumraskaffärer
 41. Kan man undgå konkurs vid uppskrivning av affärssystem?
 42. Ultimata SaaS (5)
 43. Mer eller mindre SaaS (4)
 44. Mer eller mindre SaaS (3)
 45. Mer eller mindre SaaS (2)
 46. Mer eller mindre SaaS (1)
 47. Mer eller mindre SaaS (0)
 48. Kundanpassningar är lättare i molnet
 49. Microsoft Dynamics, Infor och Epicor ger snabbast återbetalning
 50. Kan man integrera affärssystem i molnet?
 51. Inget har hänt affärssystem på 20 år
 52. Tillväxt för affärssystem är egentligen minskning
 53. Vitec's bästa vän är kunden
 54. Affärssystem är ute menar datacheferna
 55. Stig Arne Mattssons trappa revolutionerar införande av affärssystem
 56. Det finns moln även över Indien
 57. Skäl för affärssystem i molnet (forts III)
 58. Skäl för affärssystem i molnet (forts II)
 59. Skäl för affärssystem i molnet (fortsättning)
 60. Skäl för affärssystem i molnet
 61. Mobiltelefoner är redo för affärssystem, men är affärssystemen redo för mobiltelefoner?
 62. IBS är handelsstoppad
 63. Mitt nyårslöfte för 2010 – att fortsätta kämpa för nya prismodeller
 64. Wild cards igen
 65. Ge ett Wild Card till molnet
 66. Förekommer moln inomhus?
 67. Får ett affärssystem kosta 2,3 miljarder?
 68. Farväl alla bakåtriktade Balanced Score Cards
 69. Äntligen en ny prismodell
 70. Molnet påskyndar e-fakturaanvändning
 71. Ometikettering till molnet är svårt
 72. Affärsidé söker entreprenör
 73. Ut ur molnet. In i dimman
 74. Affärssystem i molnet är lämpligt för storföretag
 75. Rör inte ditt ekonomisystem
 76. Goliat är förklädd till David
 77. Var hittar jag Connector Software AB
 78. Misslyckade affärssystemprojekt
 79. En djävulsk plan
 80. Oracle Fusion Middleware – en ofantlig satsning
 81. Mästerligt Monitor
 82. iScala s återkomst – tre gånger höjde jag på ögonbrynen
 83. 7 små ERPojkar
 84. 8 små ERPojkar
 85. 9 små ERPojkar
 86. 10 små ERPojkar
 87. Marbodal gjorde tvärtom
 88. Kunderna gynnas när försäljningen stannar av
 89. Affärssystem är på tok för dyra
 90. 2009 blir ett skitår
 91. Affärssystemleverantörer bör akta sig för kunden!
 92. Sir N's comments - Dags för ”best of breed”?
 93. Du kan få betalt om du byter affärssystem
 94. En helt ny marknad ligger där och väntar på entreprenörer.
 95. Ska E-fakturor vara så svårt?
 96. Vad ska vi göra för att återta vår stormaktsposition för affärssystem?
 97. Varför är vi inte längre en stormakt på affärssystem?
 98. Vi är bättre på affärssystem än bilar 
 99. Hur ser affärssystemmarknaden ut nu? (video 1,37 minuter)
 100. Hur ser affärssystemmarknaden ut i framtiden och vilket företag gör störst framgång i ta marknadsandelar? (video 2,39 minuter)
 101. Vart i landet kommer det finnas störst behov av affärsystem i framtiden? Vilka leverantörer konkurerar med varandra mest? (video 2,28 minuter)
 102. Finns det andra sätt för ett företag att få ut sitt affärssystem? (del 1) (video 2,05 minuter)
 103. Finns det andra sätt för ett företag att få ut sitt affärssystem? (del 2) (video 1,23 minuter)
 104. Microsoft köper Yahoo

Fyll i nedan

Email adress
om du vill ha denna typ av nyhetsbrev via email. De utkommer 2-3 gånger per månad.

Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops.


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Länk till evalu8IT. Mer än 650 utvärderingar av programvara, hårdvara och leverantörer

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.

Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 08-446 07 71 - KontaktAtaio

HansaWorld

Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika

Nyckelord: Sir, N, comments - Sir N's comments - Blogg Affärssystem - Sören Janstål - Sir N