”SoftOne”
Sören Janstål

.   Tidigare gallups
Fun

Data Research DPU ab
Torsvikssvängen 34
181 34 Lidingö


Tel +46 (0)70 727 67 95
Skype sjanstal

eMail till Sören Janstål


IT-Styrning - IT Governance

Företagsintern Workshop

Ledare för seminariet

Rabbe Kurtén
  • Diplomingenjör från Åbo Akademi 1970
  • IT-konsult i egen regi från 1984.
  • Systemutveckling och projektledning.
  • Specialiserad på It-styrning (IT governance).
  • Författare till boken "IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi" som gavs ut på konsultförlaget 2009.
  • Bokprojektet har haft stöd av ISACA Sweden Chapter som även köpt in boken till sina medlemmar.

  • Fördjupningsnivåer

Vi ger detta seminarium i fyra olika fördjupningsversioner

- Översiktlig kort presentation. Kostnadsfritt och förutsättningslöst
- Översiktlig 2 timmars seminarium. Se pris nedan
- Halvdag. Se pris nedan
- Heldag. Se pris nedanInnehåll

Ett halvdagsseminarium kring hur verksamheten och informationsteknologin bäst skall kunna anpassas till varandra. Man klagar ofta över att IT-satsningarna blir så dyra och sällan betalar sig. Samtidigt hanteras informationen som om den var en oändlig, kostnadsfri resurs. Men information kostar, och kostar mer ju högre krav som ställs på informationens kvalitet.

Det här seminariet vill ge en bred översikt över företagets informationstjänster. Här tas bland annat upp informationsklassificering och informationssäkerhet, den nya ISO- standarden för IT-styrning (IT Governance) och användningen av ”strategikartor” (Strategy maps). Seminariet leds av Rabbe Kurtén, författare till boken IT-styrning – vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till personer i verksamhetsledande ställning – processägare, linjechefer, verksamhetsansvariga – som i sitt jobb behöver ha kontroll över verksamhetens informationsbehov och över de tjänster som tillhandahåller informationen, utan att de för den skull behöver tränga djupt in i själva informationsteknologin. En annan målgrupp är revisorer och internrevisorer vars uppgift det är att granska att den information ett företag använder och ger ut om sig själv är korrekt och tillförlitlig.

Program

Avsnitt 1: Vilken information behöver verksamheten och hur viktig är den

Under den första timmen diskuteras vilken information företaget behöver i sin verksamhet, vem som behöver informationen och hur viktig den är. Informationsarkitekturen är en aspekt av företagets verksamhetsarkitektur. Där kartläggs vilken information de olika affärsprocesserna behöver och var i processen informationen måste föreligga. Där kartläggs hur viktiga de olika informations-elementen är liksom hur snabbt informationen måste finnas tillgänglig och hur ofta den behövs. Vilka risker är förknippade med informationshanteringen och hur kan företaget skydda sig? Betydelsen av informationsklassificering diskuteras.

Avsnitt 2: IT Governance (ISO/IEC 38500)

Det andra avsnittet presenterar den nya ISO-standarden kring IT-styrning. I standarden preciseras vilket konkret ansvar styrelse och företagsledning bör ta för företagets informationshantering och användning av informatiosnteknologi. Även om standarden främst fokuserar på företagsledningens ansvar kan det ramverk som presenteras och de frågor som ställs med fördel tillämpas även djupare ner i företaget när det handlar om att motverka att verksamhetsledning och processägare abdikerar och ger IT-folket och IT- ledningen ett för stort ansvar och för stora befogenheter.

Avsnitt 3: Strategikartor och ValIT

Det tredje avsnittet behandlar olika ramverk och verktyg som skall underlätta att företagets interna och externa informationstjänster är anpassade till företagets allmänna affärsstrategi. Ramverket ValIT från IT Governance Institute och ISACA presenteras översiktligt. Likaså presenteras en metod baserad på så kallade Strategikartor, som utarbetats av Kaplan och Norton och som ger ett metodik för hur företagets övergripande affärsstrategi skall fås att diffundera ut i den dagliga verksamheten, och påverka det dagliga beslutsfattandet på alla nivåer.Kalender för konferenser, seminarier, utställningar och workshops som Data Research DPU deltar i.

Nyckelord: utbildning, konferens, workshop, seminarium, Rabbe, Kurtén, IT, Governanace, ValIT, Styrning


ERP market, just this minute

Hämta faktainsamlingsformulär/ checklista för utvärdering av affärs- och ekonomisystem utan kostnad.

Lämna din egen bedömning av någon programvara eller system och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Lämna din egen bedömning av en IT leverantör och erhåll marknadsanalys och checklista utan kostnad!

Data Research DPU
för utvärdering av IT - Informationsteknologi och Data Produkter


[ Beställning | Mer info | Förslag ny utvärdering ]
[ Konsulttjänster | Utbildning | Priser | Distributionslista ]
[ Kontakt ]

Tillbaka till Data Research DPU startsida.


Data Research DPU ab - Torsvikssvängen 34, SE-181 34 Lidingö, Sweden - Telefon 070-727 67 95 Skype: sjanstal, SkypeIN: 08-559 25 900 - Kontakt (email)Ataio

Plats nr 5 för sponsor/s


Plats nr 9 för sponsor - Ledig (s)


Metodika